Застрахователни услуги

С тясно посредничество сме със всички застрахователни компании на българския пазар, което ни позволява да изготвим най-подходящата оферта за всеки конкретен случай.

Ние предоставяме най-търсените услуги на нашите клиенти:

  • Пълен асистанс от момента на настъпилото застрахователно събитие до ремонтирането на Вашия автомобил;
  • Маркиране на Вашите автомобили в ликвидационните центрове на застрахователните компании;
  • Завеждане на щети и регреси, както и ремонтирането им;
  • Носене на новите полици до работното място;
  • Пълно съдействие по всички застрахователни въпроси по всяко време;
  • Ние осигуряваме спокойствие, безплатни консултации, спестено време.

Освен „Общо Застраховане” (Автокаско, Имущество, Помощ при пътувания в чужбина, Гражданска Отговорност, Профеионална отговорност и др.) можете да се обърнете към нас и за всички „лични застраховки“: „Живот със спестовност” и допълнително „Здравно осигуряване”.

Това са продукти, които българите започват да оценяват все повече, разбирайки тяхната полезност. В тази област ще се опитаме да Ви насочим към най-подходящия за Вас продукт Вашият ангажимент се свежда само до един телефонен разговор, с който да ни информирате за събитието.